Πολιτική Απορρήτου

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία FastDelivery Α.Ε (εφεξής ο «Φορέας») η οποία διαχειρίζεται και στην οποία ανήκει ο διαδικτυακός τόπος https://fastdeliveryhellas.gr/ (εφεξής ο «Ιστότοπος») συλλέγει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη (ή του Μέλους) όταν αυτός: α) Εγγράφεται στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου, β) Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου,  γ) Χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα.

Κάθε Χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει τον Ιστότοπο για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.

Τα προσωπικά δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, τη διεύθυνση ΙΡ του, το όνομα Χρήστη και τον κωδικό του, καταχωρήσεις του στα έγγραφα και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου ή άλλα στοιχεία που συναρτώνται με την χρήση του Ιστοτόπου.

Ο Φορέας χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα προκειμένου να επικοινωνεί μαζί με το Χρήστη και να τον ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται με υπηρεσίες, προσφορές και εξατομικευμένες ανάγκες.

Ειδικότερα, αν ο Χρήστης έχει προβεί σε εγγραφή σε υπηρεσία του Ιστοτόπου χρησιμοποιώντας λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά linkedIn , facebook , twitter , instagram ) τα δεδομένα του Χρήστη που συλλέγουμε συναρτώνται και με την πολιτική απορρήτου του παρόχου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, την οποία ο Χρήστης καλείται να εξετάσει σε συνάρτηση με τα στην παρούσα παράγραφο οριζόμενα.

Συναινώντας στην παρούσα πολιτική απορρήτου, ο Χρήστης ρητά συναινεί στη συλλογή – καταχώρηση με ομαδοποιημένο τρόπο των παρεχόμενων πληροφοριών του και στο να καθίστανται αυτές προσβάσιμες σε άλλους χρήστες.

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη στο πλαίσιο της χρήσης του Ιστοτόπου περιορίζεται από το Φορέα αποκλειστικά σε όσα είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των αιτημάτων των Χρηστών ή για την παροχή του συνόλου του περιεχομένου του Iστοτόπου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων, γραφικών, αγαθών, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων και πάσης φύσεως αρχείων (εφεξής η «Υπηρεσία»).

1.Τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία συλλέγουμε

•Όνομα και επώνυμο

•Διεύθυνση κατοικίας

•Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

•Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)

•Ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης

•Ηλικία

•Λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας (facebook, instagram, κτλ)

•Αναγνωριστικό cookie

•Σχόλια / Αξιολόγηση

•Ταυτότητα και λειτουργικό σύστημα συσκευής

•Ιστορικό παραγγελιών

2. Χρήση Cookies.

2.1 Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του Ιστοτόπου, χρησιμοποιούμε «cookies» για την αναγνώριση του Χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του.

Πρωταρχικός στόχος μας για τη χρήση cookies είναι για να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των Χρηστών του Ιστοτόπου. Για να το πετύχουμε αυτό και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη των Χρηστών, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις σου κατά τη περιήγηση σου στον Ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο διαδικτυακός μας τόπος και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές σας, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές και τα περισσότερα διαγράφονται κατά τη έξοδό σας από τον διαδικτυακό μας τόπο. Τα cookies μάς βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον Ιστότοπο. Τα cookies μπορούν επίσης να μας πουν αν έχετε επισκεφθεί τον Ιστότοπό μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης.

Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα.

2.2 Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία περιέχουν έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στην εφαρμογή την οποία χρησιμοποιείτε για να πλοηγήστε στο διαδίκτυο.

Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα Cookies αποστέλλονται και φυλάσσονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Χρήστη, επιτρέποντας στον Ιστότοπο να λειτουργεί χωρίς τεχνικά προβλήματα, αλλά και να συλλέγει δεδομένα για τη βελτίωση της λειτουργίας του. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (σύνδεση). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο Χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον Χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον Ιστότοπο και αφορούν τους Χρήστες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Στον Ιστότοπο και στις συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούνται μόνο «μόνιμα» cookies, μόνο cookies που αφορούν σε μία σύνδεση/συνεδρία ή και «μόνιμα» cookies και cookies που χρησιμοποιούνται σε μια σύνδεση/συνεδρία.

Ο Φορέας χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα ο Ιστότοπος.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί συνήθως ένα ή περισσότερα cookies όπου και αποθηκεύει πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του.

Οι πληροφορίες αυτές εντάσσονται σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες:

α) Απολύτως απαραίτητα Cookies. Η έλλειψη των cookies αυτής της κατηγορίας επηρεάζει την λειτουργία της ιστοσελίδας σε μεγάλο βαθμό. Χωρίς cookies δε θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες.

β) Επιδόσεων. Τα performance cookies σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα και αποθηκεύουν ανώνυμη πληροφορία σχετικά με στατιστικά χρήσης, απόδοσης κλπ. Σκοπός τους είναι η συλλογή πληροφοριών οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

γ) Λειτουργικότητας. Τα cookies λειτουργικότητας αποθηκεύουν στοιχεία χρήσης στον Ιστότοπο έτσι ώστε να διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψη του Χρήστη στην ιστοσελίδα. Τα δεδομένα μπορεί να είναι ανώνυμα, ενώ δεν είναι διαθέσιμα κατά την πλοήγηση του Χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

δ) Στόχευσης/διαφήμισης. Χρησιμοποιούνται για την επιλογή και την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντα του Χρήστη.

2.3 Πως ενεργοποιούνται τα cookies και πως μπορώ να τα ελέγξω;

Οι περισσότερες εφαρμογές περιήγησης στο διαδίκτυο είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αυτόματη ενεργοποίησή τους μπορείτε μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα cookies που δημιουργούνται. Ωστόσο, χωρίς cookies πιθανόν να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

2.4 Μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies του Ιστοτόπου; Και αν ναι, τι σημαίνει αυτό;

Υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μη καταγράφονται πλέον πληροφορίες χρηστικότητας για εσάς, συνεπώς θα απενεργοποιηθούν και συγκεκριμένες λειτουργίες του Ιστοτόπου.

2.5 Μπορώ να διαγράψω τα cookies του Ιστοτόπου;

Γενικότερα, οποιοσδήποτε Χρήστης, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στην εφαρμογή του. Όλοι οι γνωστοί web browsers δίνουν αυτή την δυνατότητα στους χρήστες τους μέσω της «Βοήθειας» ή των «Ρυθμίσεων».

3. Αρχές τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων

Ο Φορέας δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δε θα τα διαβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου αυτό προβλέπεται ρητά από το νόμο.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ενήλικους επισκέπτες και δεν προορίζονται για ανηλίκους.

Ο εκάστοτε Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιστοτόπου για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα ζητήσει αυτά να διορθωθούν ή να διαγραφούν, όποτε το επιθυμεί.

Ο Φορέας διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς και επικοινωνίας. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών του ο Φορέας να επεξεργάζεται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που οι ίδιοι έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς.

4. Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters

Ο Φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του Χρήστη για να στείλει ενημερωτικά κείμενα ή μηνύματα.

Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται σε όσους Χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με το email τους και το ονοματεπώνυμο τους, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε.

Με αυτόν τον τρόπο οι Χρήστες εγγράφονται στην υπηρεσία Newsletter, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄ αποκλειστικότητα στο Φορέα.

Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο, που λαμβάνει ο Χρήστης στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο από τον Ιστότοπο του προσφέρεται η δυνατότητα απεγγραφής ή επικαιροποίησης των προσωπικών του στοιχείων με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email.

Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Ο διαχειριστής του Φορέα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως.

Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει, καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιστοτόπου.

5. Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στο Φορέα, είτε μέσω της γενικής φόρμας επικοινωνίας, είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένης φόρμας επικοινωνίας, που βρίσκεται στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών της Φορέας.

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας μέσω οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας προς το Φορέα, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπωνύμο, email, τηλέφωνου κτλ) εκ μέρους του Φορέα.

Ο Φορέας δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη.

6. IP Addresses

Ο Φορέας μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για στατιστικούς σκοπούς.

Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από τον διαδικτυακό μας Ιστότοπο, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

7. Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων – Υπερσυνδέσεις

Ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε έναν διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποία υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού. Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν με την Υπηρεσία δεν ελέγχεται ούτε και εγκρίνεται από το Φορέα. Ως εκ τούτου, ο Φορέας δεν φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα, την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, ή αγαθών που ενδεχομένως να διασυνδεθούν με, ή να διαφημιστούν στην Υπηρεσία.

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του Χρήστη. Συνεπώς ο Φορέας α) δεν παρέχει εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο β) δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν με την «Υπηρεσία», γ) δεν εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους.

Για το περιεχόμενο ή οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο Χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στον εκάστοτε δικαιούχο του Ιστοτόπου αυτού, ο οποίος έχει και την αποκλειστική κάθε είδους ευθύνη όπως την ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

Ο Φορέας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες αυτών των ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπονται μέσω αυτών ή ό,τι συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο Φορέας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο ο Χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να διακόψει, να αποκλείσει ή να διαγράψει μόνιμα ή προσωρινά οποιουσδήποτε δεσμούς (links) που είναι στον δικό του Ιστότοπο. Ο Φορέας δεν ευθύνεται ούτε καταβάλλει οιουδήποτε είδους αποζημίωση, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ηθική ή εταιρική βλάβη προκύψει από την απενεργοποίηση αυτών των υπηρεσιών ή για τυχόν παραλήψεις ή αναβαθμίσεις που συνδέονται με την προβολή τους στον Ιστότοπο.

8. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (πχ εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

9. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Ο Φορέας αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους Χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων.

Για την ασφάλεια των δεδομένων σας ο Φορέας εφαρμόζει την εκάστοτε πολιτική απορρήτου. Σκοπός αυτών είναι η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, απώλεια ή καταστροφή. Αν παρ’ όλα αυτά επέλθει βλάβη στα προσωπικά σας δεδομένα κατά τα παραπάνω, θα προβούμε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τον περιορισμό της, την γνωστοποίηση στις Αρχές και τη συνεργασία μαζί τους για τον κολασμό της.

10. Ενημέρωση και τροποποίηση

Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Τέτοιες αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ άμεσα. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

11. Δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε, τα δικαιώματα προστασίας των Προσωπικών του Δεδομένων, απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας του Ιστοτόπου, ο οποίος για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής είναι ο Φορέας. Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του ανά πάσα στιγμή να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν παραχωρήσει στον Ιστότοπο. Σε συνάρτηση με τα συλλεγόμενα δεδομένα, ενδεικτικά ο Χρήστης δικαιούται να ασκήσει τα πιο κάτω δικαιώματα:

Ι. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Να ζητήσει μία διαβεβαίωση για το αν τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και, σε αυτή την περίπτωση, να έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα.

II.Δικαίωμα διόρθωσης

Να ζητήσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν.

III.Δικαίωμα στην λήθη

Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Μάλιστα ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να προβεί στην διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωσή μας ή άμεσο έννομο συμφέρον μας κατά τους πιο κάτω όρους για τη διατήρησή τους.

Για τεχνικούς λόγους, η διαγραφή θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερών. Στο πλαίσιο αυτής θα ανωνυμοποιούνται όλες οι δημοσιεύσεις του διαγραφόμενου Χρήστη στον Ιστότοπο.

IV. Δικαίωμα στην εναντίωση και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων

Να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας του Φορέα και τον Ιστότοπο, όπως και να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τον αφορούν ή τον επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

V. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν:

•Αμφισβητείται η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα.

•Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού του χαρακτήρα είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

•Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του Φορέα δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Ειδική μορφή παροχής συναίνεσης συνιστά η μεταξύ Χρήστη ή Μέλους και Ιστοτόπου ή Φορέα σύναψη σύμβασης, έγγραφης ή προφορικής. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, γίνεται παραπομπή στους παρόντες Όρους – Πολιτική Απορρήτου προς αποδοχή.

Έτερα βάση νομιμοποίησης για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων σας συνιστά η ύπαρξη για την συλλογή τους ειδικής Νόμιμης Υποχρέωσης του Φορέα. Τέτοια υπάρχει όταν τα δεδομένα σας τηρούνται εξαιτίας κάποιας υποχρέωσής μας να παρέχουμε πληροφορίες στις Αρχές, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για φορολογικές μας υποχρεώσεις.

Τέλος, νομιμοποίηση και σχετικό έννομο για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων μας παρέχει το θεσμοθετημένο πλαίσιο και οι απαιτήσεις της σύννομης δραστηριότητάς μας. Τέτοιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνιστά η διατήρηση για πέντε χρόνια των συλλεγμένων προσωπικών δεδομένων για την προστασία μας από ένδικα σε βάρος μας βοηθήματα όπως αγωγές και μηνύσεις.

Κάποια από τα δεδομένα σας, όπως οι Διευθύνσεις ΙΡ, συλλέγονται από το Φορέα αυτόματα με τη χρήση cookies και άλλων μέσων τεχνολογιών, για λόγους ασφαλείας ή στατιστικούς της ανάλυσης των τάσεων του Ιστοτόπου.

Για να υποβάλετε αίτημα στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιστοτόπου.

B. PRIVACY POLICY – PROTECTION OF PERSONAL DATA

The company FastDelivery SA (hereinafter the «Operator») which manages and owns the website https://fastdeliveryhellas.gr/ (hereinafter the «Website» ) collects specific personal data of the User (or the Member) when he: a) Registers for the Website services, b) Uses the Website services, c) Uses the Website pages and enters the advertising (or any related) programs.

Each User is obliged to state their true and complete details and to inform the Website of any change by providing the required information required for these details to be complete, true and up-to-date.

This personal data includes, but is not limited to, his name, address, telephone number, email address, IP address, username and password, entries in documents and Website content or other information related to the use of the Website.

The Operator uses this data in order to communicate with the User and to inform him about matters related to services, offers and personalized needs.

In particular, if the User has registered for a Website service using a social media account (indicative and not limited to linkedIn, facebook, twitter, instagram) the User data we collect is also subject to the privacy policy of the social media provider , which the User is invited to examine in relation to the provisions set out in this paragraph.

By agreeing to this privacy policy, the User expressly consents to the collection – registration in a grouped manner of the information provided and to making it accessible to other users.

The collection of the User’s personal data in the context of the use of the Website is limited by the Agency exclusively to what is necessary for the satisfaction of the Users’ requests or for the provision of all the content of the Website, including but not limited to the texts, photos , video, sounds, graphics, goods, commercial and financial data, programs and all kinds of files (hereinafter the «Service»).

1. The personal information we collect

•Name and surname

•Address

Email address

•Internet Protocol (IP) Address

• Time, date, duration of visit

•Age

•Accounts in social networking and communication media (facebook, instagram, etc.)

•Cookie ID

•Comments / Evaluation

•Device identity and operating system

•Order history

2. Use of Cookies.

2.1 Why do we use cookies?

To facilitate the use of the Website, we use «cookies» to recognize the User of certain services and pages.

Our primary goal for the use of cookies is to continuously improve the browsing experience of the Users of the Website. In order to achieve this and to meet every need of the Users, we use information that exclusively concerns your preferences when browsing the Website.

We use cookies to better understand how our website is used and to offer better navigation. Cookies do not harm your devices, nor the files stored on them, and most are deleted when you leave our website. Cookies help us, for example, to determine whether you have already visited a page on the Website. Cookies can also tell us if you have visited our Website before or if you are a new visitor.

If you do not wish to have information collected through cookies, please set your web browser to delete all existing cookies from your computer’s hard drive, block all future cookies, and receive a warning before one is stored.

2.2 What are cookies?

Cookies are small files that contain an identification code (a sequence of numbers and letters) that are sent and stored in the application you use to browse the internet.

Every time the browser requests a page from the server, the identification code is also sent back to it. Cookies are sent and stored on the hard drive of the User’s computer, allowing the Website to operate without technical problems, but also to collect data to improve its operation. Cookies do not cause damage to users’ computers or to the files stored on them.

Cookies can be either permanent or pertain to a single session (login). Permanent cookies are stored by the browser and remain active either until their expiration date or until the User deletes them. Those that pertain to a single session expire with the termination of the connection, as soon as the browser is deactivated (closed).

Cookies do not store information that can personalize the User, but personal information stored by the Website and concerning Users can be linked to the information stored and can be obtained from the cookies.

The Website and connected applications use only «permanent» cookies, only cookies related to a connection/session, or both «permanent» cookies and cookies used in a connection/session.

The Operator uses Cookies to provide website users with information and to process the services provided through it. It is pointed out that Cookies are absolutely necessary in order for the Website to function properly and seamlessly.

The Website usually uses one or more cookies where it stores information it deems necessary for its best possible operation.

This information falls into four (4) main categories:

a) Absolutely necessary Cookies. The lack of cookies of this category affects the operation of the website to a large extent. Without cookies you will not be able to use certain services.

b) Performance. Performance cookies are related to the collection of information about the behavior of users while navigating the website and store anonymous information about usage statistics, performance, etc. Their purpose is to collect information that improves the operation of the website.

c) Functionality. Functionality cookies store usage data on the Website in order to facilitate the User’s next visit to the website. The data may be anonymous, while it is not available when the User navigates to other websites.

d) Targeting/advertising. They are used to select and display advertisements tailored to the User’s interests.

2.3 How are cookies activated and how can I check them?

Most web browsing applications are built in such a way that they automatically accept cookies. If you do not want them to be activated automatically, you can control and manage the cookies that are created through the settings of the browser you are using. However, without cookies you may not be able to use certain services of the Website.

2.4 Can I disable the Site’s cookies? And if so, what does that mean?

It is possible to disable cookies through your browser settings. This will result in us no longer recording any usability information about you, therefore certain features of the Website will also be disabled.

2.5 Can I delete the Site’s cookies?

More generally, any User can at any time delete all the cookies that have been stored in their application. All known web browsers give this possibility to their users through «Help» or «Settings».

3. Data retention and processing principles

The Operator undertakes to make every possible effort to safeguard the personal nature of your data. Therefore, it will not forward them to any third party (natural or legal) for any reason, except in cases where this is expressly provided for by law.

Our services are aimed at adult visitors and are not intended for minors.

The respective User can at any time contact the administrators of the website at the Website’s email address to find out if there is a file with his data, while he can request that these be corrected or deleted, whenever he wishes.

The Agency keeps records of users’ personal information exclusively for financial and communication purposes. As part of the continuous improvement of its services and information, the Operator may process, under strict conditions of confidentiality and anonymity, part or all of the data you have sent for statistical purposes.

4. Newsletters

The Operator may use the User’s contact information to send informative texts or messages.

The Newsletter service is provided to those Users who wish it, after they have previously filled out a relevant form with their email and name, if they themselves want it and only then.

In this way, Users subscribe to the Newsletter service, without this in any way implying that they acquire intellectual property rights, which in any case are protected by the relevant provisions of Greek legislation and international conventions and belong exclusively to the Agency.

In each newsletter, which the User receives in his e-mail from the Website, he is offered the possibility to unsubscribe or update his personal information with a relevant link at the end of the email.

The Operator reserves the right to delete any recipient from the newsletter lists without justification.

The administrator of the Agency makes every effort for the smooth operation of the newsletters, however it is always possible that problems of a technical or organizational nature may occur.

For any issue that may arise, as well as for any relevant information regarding the operation of the newsletters, please contact us at the Website’s email address.

5. Messages via contact form

You can submit your message to the Agency, either through the general contact form, or through a specially configured communication form, located on the websites of the Agency’s services.

By submitting your message through any form of communication to the Agency, you accept these terms regarding the use of your personal data (name, email, phone, etc.) on behalf of the Agency.

The Entity undertakes not to use these data for commercial promotion purposes nor to transfer them to third parties.

6. IP Addresses

The Operator may identify the IP address through which the computer or any other electronic device accesses the Internet and then the Website and use this information for statistical purposes.

In cases where the browser requests permission to download your location from our Website, this information is used to provide personalized information.

In any case, your permission can be revoked at any time by changing your browser settings.

If you choose not to grant this permission, you may not be able to access certain services of the Website.

7. Content of Other Websites – Hyperlinks

The Website contains links to other websites. The placement of these links has been done with the sole purpose of facilitating users during their internet browsing. Each link leads to a different website, the browsing of which is subject to the terms of use of that website. The content of other online websites, services, goods, or advertisements that may be linked to the Service is not controlled or approved by the Agency. Therefore, the Operator is not responsible for the availability, personal data management policy, content, or correctness of other online websites, services, or goods that may be linked to, or advertised on, the Service.

Access using the provided links to the respective website takes place under the sole responsibility of the User. Therefore, the Operator a) does not guarantee the use of the links (links) included on the Website b) does not guarantee the correctness, completeness of other online websites, services, goods, or advertisements that may be connected to the «Service», c) does not guarantee their continuous and secure accessibility.

For the content or any problem that occurs during the use of the said websites, the User must contact directly the respective owner of this Website, who also has the exclusive responsibility of any kind, such as the responsibility for the restoration of the problem in question.

Under no circumstances should the Operator be deemed to accept or adopt the content or services of these websites and websites referred to through them or linked to them in any way. The Operator reserves the exclusive right, which the User accepts unreservedly, at its absolute discretion and at any time, without prior warning, to interrupt, block or delete permanently or temporarily any links that are on its Website. The Operator is not responsible or pays any kind of compensation, for any loss, damage, moral or corporate harm resulting from the deactivation of these services or for any downloads or upgrades connected to their display on the Website.

8. Duration of storage of your data

The data provided by you will be held/stored by us only for as long as is necessary to fulfill the purpose for which you have communicated your data to us and in compliance with the applicable statutory provisions.

If you have given us your express consent for the use of your personal data for advertising purposes (eg newsletter subscription), we will use your data for this purpose until you withdraw your consent.

You can withdraw your consent at any time with effect for the future.

9. Security of Personal Data

The Operator recognizes the issue of data and transaction security as a matter of major importance and for this reason all the necessary organizational and security measures are taken and the most appropriate technical mechanisms are applied to protect the content, with the aim of providing a as secure as possible environment for the Users, in accordance with the corresponding legislative provisions.

For the security of your data, the Operator applies the respective privacy policy. Their purpose is to protect against unauthorized use, loss or destruction. If, despite all of this, damage to your personal data occurs according to the above, we will take any necessary action to limit it, notify the Authorities and cooperate with them for the hell of it.

10. Update and Modification

The Operator reserves the right to modify / update individual sections of this Policy at any time without notice. Such changes will be effective immediately. Please always read the Terms of Use and the Privacy Policy before using our website, so that you are informed of the current version of the Policy, in case any changes or updates have been made.

11. Personal data protection rights

The User may at any time exercise the rights to protect his Personal Data, by addressing the Website Controller, who for the purposes of this policy is the Operator. The Website enables its users at any time to correct, change, complete or delete data and information they have provided to the Website. In relation to the collected data, the User is entitled to exercise the following rights:

I. Right to information and access

To request an assurance as to whether his personal data is being processed or not and, in this case, to have the right to access his personal data.

II. Right to rectification

To request, without undue delay, the correction of inaccurate personal data concerning him.

III. Right to be forgotten

To request the deletion of personal data concerning him. In fact, the data controller has the obligation to proceed with the deletion of personal data, provided that there is no legal obligation or direct legal interest of ours in accordance with the conditions below for their preservation.

For technical reasons, the deletion will be completed within fifteen (15) days at the latest. In this context, all publications of the deleted User on the Website will be anonymized.

IV. Right to object and automated individual decision-making

To object to the processing of personal data concerning him by the controller of the Entity and the Website, as well as not to be subject to a decision made solely on the basis of automated processing, including profiling, which produces legal results concerning or affecting him significantly in a similar way.

V. Right to restriction of processing

To request the restriction of processing, when:

• The integrity of his personal data is disputed.

• The processing of his personal data is illegal and the data subject objects to the deletion of his personal data.

•The controller of the Agency no longer needs the personal data for the purposes of the processing.

A special form of consent is the conclusion of a contract, written or oral, between the User or Member and the Website or Entity. In any such case, reference is made to these Terms – Privacy Policy for acceptance.

Another basis of legalization for the collection of your personal data is the existence of a special Legal Obligation of the Agency for their collection. Such exists when your data is held due to some obligation on our part to provide information to the Authorities, such as indicative and not restrictive for our tax obligations.

Finally, legalization and relevant legislation for keeping a personal data record provides us with the statutory framework and requirements of our lawful activity. Such, indicative and not limiting, is the retention for five years of the collected personal data to protect us from remedies against us such as lawsuits and lawsuits.

Some of your data, such as IP Addresses, is collected by the Operator automatically using cookies and other technologies, for security reasons or statistical analysis of the Website’s trends.

To submit a request to the Data Protection Officer (DPO), send a message to the Website’s email address.